MY HERITAGE

มองมรดกเมืองเก่าด้วยมุมใหม่ผ่านการเชื่อมร้อยของวัฒนธรรมและธรรมชาติ - สาวิตรี สุวรรณสถิตย์

“ในฐานะที่เราเป็นนักอนุรักษ์ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องปรับมุมมองหรือเรียนรู้ที่จะมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติให้ชัด ก่อนจะเริ่มกระบวนการอนุรักษ์สิ่งใดก็ตาม การมองเห็นความเชื่อมโยงนี่แหละที่จะนำไปสู่การพัฒนาอันยั่งยืน... Read More

MY HERITAGE

การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม = การอนุรักษ์ธรรมชาติ รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

บทสำรวจการเชื่อมต่อระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรมกับการอนุรักษ์ จากมุมมองของ รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร “ไม่ว่าจะยังไง เราไม่อาจมองวัฒนธรรมแยกขาดจากธรรมชาติได้ วัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมล้วนเกิดจากธรรมชาติที่แวดล้อมผู้คนในชุมชนหรือในพื้นที่วัฒนธรรมนั้นๆ... Read More

MY HERITAGE

ไม่ใช่เพียงโบราณสถาน หากหัวใจของการอนุรักษ์คือพวกเราทุกคน

“เสียงของผู้คนในพื้นที่มีคุณค่าและความสำคัญเทียบเท่ากับแหล่งมรดกของพื้นที่นั้นๆ หากไม่มีการรับฟังเสียงของพวกเขา การจะอนุรักษ์หรือพัฒนาแหล่งมรดกใดๆ ก็จะไม่มีทางประสบผลสำเร็จ”  เนลสัน แมนเดลา... Read More

MY HERITAGE

ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์: การอนุรักษ์ที่ขับเคลื่อนไปพร้อมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์เอลิซาเบธ ไวนซ์ (Prof. Elizabeth Vines) เป็นอดีตประธานสภาโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ประจำประเทศออสเตรเลีย เธอเป็นสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ เริ่มต้นจากการขับเคลื่อนให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอย่าง... Read More

MY WORLD

เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก

ตามที่องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียน “ฟิล์มกระจกและต้นฉบับภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรญาณของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ” เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในปี พ.ศ. 2560 จึงได้มีการเฉลิมฉลองด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ... Read More

MY HERITAGE

5 พระราชกรณียกิจสำคัญที่เจ้าดารารัศมีฯ ฝากไว้ให้คนล้านนา

จากผ้าซิ่น ถึงลำไย และกาดวโรรส โดยเจ้าหญิงผู้เป็นที่รักมากที่สุดของคนเชียงใหม่ แม้จะเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าหญิงแห่งนครเชียงใหม่ผู้มีบทบาทสำคัญในการรวมล้านนาเข้ากับสยามจากการถวายตัวเป็นพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว... Read More

CONTACTS


ชวนเจ้าของบ้านมาเป็นช่าง! กระบวนการอนุรักษ์ที่ถึงเนื้อถึงตัวและเข้าถึงหัวใจของการมีส่วนร่วม

5 เหตุผลว่าทำไมคนเชียงใหม่ถึงหวงแหนดอยสุเทพ

ดอยสุเทพคือต้นกำเนิด แหล่งธรรมชาติ ความศรัทธา วัฒนธรรม และ 'หัวใจ' ของคนเชียงใหม่

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า ป่าหลังบ้านที่ได้รับการรับรองคุณค่าจากยูเนสโกมากว่า 40 ปี

ทำความรู้จักผืนป่าที่ผสมผสานระหว่างความหลากหลายของธรรมชาติและวิถีชาติพันธุ์ของคนเชียงใหม่

ทบทวนสังคมล้านนาร่วมสมัยกับบทเพลงของจรัล มโนเพ็ชร

จากบ้านบนดอยถึงใบไม้ไหว กับห้าทศวรรษที่บทเพลงของจรัลยังคงก้องกังวานอย่างงดงาม

บุญเสริม สาตราภัย ช่างภาพผู้เชื่อมประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่

ร่วมไว้อาลัยแก่การจากไปของช่างภาพผู้เป็นตำนาน

ความหมายตราสัญลักษณ์โครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

การทำงานของคณะทำงานผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก (ตอนที่ 1)

‘ผังเมืองเชียงใหม่และคุณค่าสู่เมืองมรดกโลก’

การทำงานของคณะทำงานผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก (ตอนที่ 2)

‘ก้าวต่อไปของการศึกษาผังเมืองเชียงใหม่ กับมรดกโลกที่รอคอย’

Le Harve มรดกโลกที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จากเถ้าถ่านหลังสงคราม

เมืองทางภาคเหนือของฝรั่งเศสที่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลก ก่อนจะได้รับการบูรณะจนกลายเป็นมรดกโลก