MY CHIANG MAI

ชมโฉมใหม่ของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘หอศิลป์สามกษัตริย์’ (เพราะตั้งอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) ถือเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นแห่งแรกๆ... Read More

MY CHIANG MAI

ราชการควรให้เกียรติต่อธรรมชาติ

นับตั้งแต่กลางปี พ.ศ.2559 จนล่าสุดจากการเผยแพร่เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ภาพของโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศาลอุทธรณ์ภาค 5 บริเวณพื้นที่เชิงดอยสุเทพ ในเขตห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม... Read More

MY WORLD

ขนส่งมวลชนกับการแก้ปัญหาฝุ่นละอองในยุโรป

ไม่ใช่แค่เชียงใหม่หรือกรุงเทพฯ เมืองที่มีขนาดใหญ่ทั่วโลกหลายเมืองก็ล้วนประสบปัญหามลพิษในรูปของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เจือปนอยู่ในอากาศเช่นกัน ในขณะที่หลายเมืองทั่วโลกต่างแก้ปัญหาฝุ่นละอองในทิศทางของใครของมันไป... Read More

MY WORLD

เมื่อการท่องเที่ยวอยู่เหนือมรดก แง่ลบของการเป็นมรดกโลก

นอกจากบทบาทอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ National University of Singapore รศ.ดร.โยฮันเนส วิโดโด (Johannes Widodo) ยังเป็นนักอนุรักษ์และนักวิจัยคนสำคัญของ ่ICOMOS (สภานานาชาติว่าด้วยการดูแลอนุสรณ์สถานและโบราณคดี) ทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของ... Read More

MY WORLD

From Local to Global: เทรนด์ของการออกแบบเมืองสมัยใหม่ที่สอดรับกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ตลอดหนึ่งปีที่ผู้เขียนมีโอกาสได้รับฟังความคิดเห็นของคนเชียงใหม่ต่อกรณีการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีประเด็นที่น่าสนใจข้อหนึ่งว่าคนเชียงใหม่หลายคนไม่ได้คาดหวังไปไกลเกินกว่าการอยากเห็นเมืองเชียงใหม่มีบรรยากาศที่น่าอยู่กว่านี้... Read More

THE MASTER

5 พระราชกรณียกิจสำคัญที่เจ้าดารารัศมีฯ ฝากไว้ให้คนล้านนา

จากผ้าซิ่น ถึงลำไย และกาดวโรรส โดยเจ้าหญิงผู้เป็นที่รักมากที่สุดของคนเชียงใหม่ แม้จะเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าหญิงแห่งนครเชียงใหม่ผู้มีบทบาทสำคัญในการรวมล้านนาเข้ากับสยามจากการถวายตัวเป็นพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว... Read More


Add Line ID

ชวนไปดูนิทรรศการจิตรกรรมฝาผนังระดับมาสเตอร์พีซของล้านนา

นิทรรศการ Traces of Lanna Kingdom ย้อนรอยอารยธรรมล้านนาผ่านจิตรกรรมฝาผนัง

ต้นลานบ้าน (ลานวัด) ที่แจ่งหัวริน กำลังจะออกดอกแล้วนะครับ

ปฏิรูปเมืองเชียงใหม่ด้วยหัวใจ

บทสนทนาเปิดมุมมองเมือง ณวิทย์ อ่องแสวงชัย และภราเดช พยัฆวิเชียร

ทบทวนสังคมล้านนาร่วมสมัยกับบทเพลงของจรัล มโนเพ็ชร

จากบ้านบนดอยถึงใบไม้ไหว กับห้าทศวรรษที่บทเพลงของจรัลยังคงก้องกังวานอย่างงดงาม

บุญเสริม สาตราภัย ช่างภาพผู้เชื่อมประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่

ร่วมไว้อาลัยแก่การจากไปของช่างภาพผู้เป็นตำนาน

ความหมายตราสัญลักษณ์โครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

การทำงานของคณะทำงานผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก (ตอนที่ 1)

‘ผังเมืองเชียงใหม่และคุณค่าสู่เมืองมรดกโลก’

การทำงานของคณะทำงานผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก (ตอนที่ 2)

‘ก้าวต่อไปของการศึกษาผังเมืองเชียงใหม่ กับมรดกโลกที่รอคอย’

Le Harve มรดกโลกที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จากเถ้าถ่านหลังสงคราม

เมืองทางภาคเหนือของฝรั่งเศสที่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลก ก่อนจะได้รับการบูรณะจนกลายเป็นมรดกโลก

ร่วมผลักดันเมืองเชียงใหม่
สู่เมืองมรดกโลก