NEWS & EVENTS

42nd Session of the World Heritage Committee ประเทศบาเรน 24 มิ.ย.- 4 ก.ค.

ภาพบรรยากาศงาน 42nd Session of the World Heritage Committee จัดที่บาเรน (24 มิ.ย.- 4 ก.ค.) มาฝากครับ งานนี้สำคัญตรงที่ เราในฐานะเมืองที่กำลังยื่นเสนอขอรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จะต้องไปรับฟังการสรุปสถานการณ์ ความเคลื่อนไหว... Read More

MY WORLD

บทเรียนจากสีหนุวิลล์ถึงเชียงใหม่ เมื่อคนท้องถิ่นไม่ใช่เจ้าของทรัพยากรอีกต่อไป

ในขณะที่เราเริ่มได้ยินเสียงคนท้องถิ่นบ่นถึงจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาไม่ขาดสายทั่วเชียงใหม่ หากแทนที่จะเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยว ในภาคผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเอง (รวมไปถึงธุรกิจโลจิสติกส์... Read More

MY CHIANG MAI

5 เหตุผลว่าทำไมคนเชียงใหม่ถึงหวงแหนดอยสุเทพ

อย่างที่รับรู้กัน, คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นคนเรียบง่าย ใจเย็น อ่อนน้อม และถ้าเทียบกับผู้คนในภูมิภาคอื่น เราน่าจะเป็นกลุ่มคนที่รู้จักการประนีประนอมมากที่สุดในประเทศแล้ว แต่นั่นล่ะ ก็ใช่ว่าคนเชียงใหม่จะใจเย็นหรือประนีประนอมไปเสียทุกเรื่อง... Read More

MY WORLD

เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก

ตามที่องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียน “ฟิล์มกระจกและต้นฉบับภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรญาณของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ” เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในปี พ.ศ. 2560 จึงได้มีการเฉลิมฉลองด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ... Read More

MY CHIANG MAI

ชมโฉมใหม่ของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘หอศิลป์สามกษัตริย์’ (เพราะตั้งอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) ถือเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นแห่งแรกๆ... Read More

MY HERITAGE

5 พระราชกรณียกิจสำคัญที่เจ้าดารารัศมีฯ ฝากไว้ให้คนล้านนา

จากผ้าซิ่น ถึงลำไย และกาดวโรรส โดยเจ้าหญิงผู้เป็นที่รักมากที่สุดของคนเชียงใหม่ แม้จะเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าหญิงแห่งนครเชียงใหม่ผู้มีบทบาทสำคัญในการรวมล้านนาเข้ากับสยามจากการถวายตัวเป็นพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว... Read More

CONTACTS


จากฝายหินสู่วัดผาลาด เวทีมรดกโลกสัญจรบนเส้นทางโบราณสู่ดอยสุเทพ

คณะทำงานเชียงใหม่สู่มรดกโลกชวนผู้รู้เดินสำรวจดอยสุเทพ

เมื่อการท่องเที่ยวอยู่เหนือมรดก แง่ลบของการเป็นมรดกโลก

รศ.ดร.โยฮันเนส วิโดโด นักวิชาการ ICOMOS เล่าถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยวในเมืองมรดกโลกเพื่อนบ้าน

ปฏิรูปเมืองเชียงใหม่ด้วยหัวใจ

บทสนทนาเปิดมุมมองเมือง ณวิทย์ อ่องแสวงชัย และภราเดช พยัฆวิเชียร

ทบทวนสังคมล้านนาร่วมสมัยกับบทเพลงของจรัล มโนเพ็ชร

จากบ้านบนดอยถึงใบไม้ไหว กับห้าทศวรรษที่บทเพลงของจรัลยังคงก้องกังวานอย่างงดงาม

บุญเสริม สาตราภัย ช่างภาพผู้เชื่อมประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่

ร่วมไว้อาลัยแก่การจากไปของช่างภาพผู้เป็นตำนาน

ความหมายตราสัญลักษณ์โครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

การทำงานของคณะทำงานผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก (ตอนที่ 1)

‘ผังเมืองเชียงใหม่และคุณค่าสู่เมืองมรดกโลก’

การทำงานของคณะทำงานผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก (ตอนที่ 2)

‘ก้าวต่อไปของการศึกษาผังเมืองเชียงใหม่ กับมรดกโลกที่รอคอย’

Le Harve มรดกโลกที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จากเถ้าถ่านหลังสงคราม

เมืองทางภาคเหนือของฝรั่งเศสที่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลก ก่อนจะได้รับการบูรณะจนกลายเป็นมรดกโลก