CONTACT US

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ตามแนวทางมรดกโลก

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5321-7793 ,0-5321-9833
โทรสาร : 0-5321-9833, วันอังคาร – วันอาทิตย์ (ในเวลาราชการ)
Email: cmwh2016@gmail.com

CONTACTS


Bamberg Model

50 ปีของการบูรณะเมืองอย่างมีส่วนร่วม

โอกาสที่ดีที่สุด เพื่อเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก