CONTRIBUTORS

กรกฎ พัลลภรักษา

ทำอาชีพนักเดินทาง ด้วยหัวใจและปลายเท้า งานล่าสุดที่สามารถตามการเดินทางด้วยตัวหนังสือ คือ คอลัมน์ท่องเที่ยว ใน Madame Figaro และหนังสือรวมการเดินทางซีกโลกซ้าย Destination Anywhere, East or West I don't care  และรายการท่องเที่ยว Journal Journey ทาง Voice TV ที่ นิ่ม- กรกฎ ทำตัวหนังสือ ให้เคลื่อนไหว ในการเดินทาง

ไข่มุก แสงมีอานุภาพ

คอลัมนิสต์และสไตลิสต์เกี่ยวกับอาหาร เป็นเจ้าของหนังสือรวมความเรียงเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหาร 'Kitchen เห็นชาติ' และเป็นหนึ่งในเจ้าของเพจ Eat and Else(www.facebook.com/eatandelse  ) มีความสนใจในแฟชั่น ศิลปะ งานออกแบบ แมว และอาหาร  

ผศ. คมสัน ธีรภาพวงศ์

อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบการศึกษาสถาปัตยกรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้ศึกษาต่อในเรื่องของสถาปัตยกรรม เมืองและการออกแบบชุมชน (Urban Design&Architecture) จาก Columbia University กรุงนิวยอร์คและที่ Architectural Association ในลอนดอน เชี่ยวชาญและสนใจในประเด็นของพัฒนาการเมืองและการสานต่อเมืองเก่า-ใหม่ที่มีผลต่ออัตลักษณ์เมืองในปัจจุบัน และประเด็นของความเป็น ‘ถิ่นที่’ นอกจากนี้ ผศ. คมสัน ยังทำงานในหลายภาคส่วนของการส่งเสริม สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในการออกแบบพัฒนาย่าน ชุมชนและเมืองที่มีรากประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่และเมืองในเอเชีย

จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์

วัยรุ่นตอนปลาย เกิดที่นครสวรรค์แต่ย้ายมาอยู่จังหวัดเชียงใหม่นานพอจะเรียกตัวเองว่าเป็นพลเมืองเชียงใหม่ได้อย่างไม่เคอะเขิน เคยทำงานนิตยสาร เขียนบทภาพยนตร์ วิจารณ์เพลง และเขียนหนังสือวรรณกรรมร่วมสมัย เคยเรียนปริญญาโทการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ไม่จบ ปัจจุบันเป็นนักแปลอิสระ ทำหนังสือ และรับจ้างทั่วไป   

ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

ประธานมูลนิธิสืบสานล้านนา และเลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย เป็นผู้คร่ำหวอดอยู่กับภาคประชาสังคมในด้านต่างๆ มานานนับสิบๆ ปี โดยมีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันนโยบายต่างๆ ให้กับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรณรงค์ให้สาธารณะและรัฐยอมรับและสนับสนุนการศึกษาทางเลือก

ธเนศร์ แก้วดวงดี

เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่โดยกำเนิด ใช้ชีวิตเป็นช่างภาพอิสระ เดินทางไปไหนต่อไหน ไกลบ้างใกล้บ้าง แต่ระหว่างทางมักคิดอยู่เสมอว่า ‘บ้าน’ คือ ‘เชียงใหม่’...เล่าเรื่องเมือง มองถึงเมือง ผมให้น้ำหนักการเล่าเรื่องไปที่ผู้คนและวัฒนธรรม ที่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในใจความสำคัญของเมืองๆ หนึ่งอย่างแยกกันไม่ออก เสน่ห์ของเมืองในความคิดของผมอยู่ที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นๆ คล้ายกับความเชื่อส่วนตัวที่ว่า ‘หัวใจของบ้านคือผู้อยู่อาศัย’ ไม่ว่าจะมองด้วยตาหรือมองด้วยใจ ผมยังไม่เห็นเป็นอย่างอื่น

ธารินี ชลอร์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ศาสตร์คอมพิวเตอร์)...แต่อุทิศตัวเป็นแม่บ้านเต็มเวลาให้กับลูก 2 คน ในความคิดของธารินี การมีลูกเป็นของตัวเองเหมือนได้ทำงานวิจัย ได้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ตัวน้อยๆ ตลอดเวลาวันละ 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นงานที่รัก เพราะมีทั้งความตื่นเต้นและสนุกมากมาย และทำให้รู้ว่า แม่นั้นก็เติบโตไปพร้อมๆ กับลูกเช่นกัน

นวพร เรืองสกุล

ว่ากันว่าถ้าประเทศไทยจะต้องมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เป็นผู้หญิง ก็เธอคนนี้แหละที่จะขึ้นมาเทียบเทียมคู่แข่งผู้ชายได้อย่างสมศักดิ์ศรี ด้วยผ่านประสบการณ์ด้านการเงินการคลังมามากมาย ถ้าจะเขียนลงในที่นี้หนึ่งหน้าก็คงจะได้ จึงคัดที่เด่นๆ และเป็นผลงานที่สั่นสะเทือนในวงกว้าง คือ การเป็นผู้ช่วยวางรากฐานให้กับความมั่งคงทางการเงินให้กับข้าราชการไทยทั่วประเทศในขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. และล่าสุดอดีตประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ซึ่งมีความสำคัญต่อความแข็งแกร่งของภาคการเงินและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน นวพร เรืองสกุล ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างคุ้มค่า ด้วยการเขียนบทความสร้างสรรค์และการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีผลต่อชีวิตของผู้คน ตั้งแต่เกิดไปจนถึงวาระสุดท้ายก่อนลาจากโลกนี้ไปอย่างได้มาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดี ที่ประชาชนคนไทยทุกคนพึงมี...

ปรานอม ตันสุขานันท์

เป็นชาวเชียงใหม่  ปัจจุบันสอนอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมการวางผังเมือง และ Phd จาก University College London สนใจด้านการอนุรักษ์ชุมชนเมือง ชีวิตเมือง และการมองภาพแบบองค์รวมสหสาขาวิชา เพื่อการวางแผนพัฒนาเมือง 

ปิยะลักษณ์ นาคะโยธิน

เดินทางทั้งในและต่างประเทศเพื่อไปเก็บเกี่ยวเรื่องราวบนท้องถนนมาแปรเป็นตัวหนังสือลงหน้านิตยสาร และหนังสือเล่มมานานนับยี่สิบปี ขณะนี้เพิ่มแรงฮึดมาปลุกปั้นสำนักพิมพ์ little p เตรียมออกพ็อกเก็ตบุ้คหลากไลฟ์สไตล์ของคนธรรมดา ที่ดำเนินชีวิตด้วยความสุข สนุก ใส่ใจ และรับผิดชอบ

พีรพล คำลาพิศ

ผมเกิดและเติบโตที่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติซึ่งได้หล่อหลอมให้ผมได้เป็นเช่นทุกวันนี้ แต่แม้ชีวิตประจำวันจะไม่ได้อยู่ที่ฝางอีกแล้ว แต่ผมก็ไม่คิดที่จะโยกย้ายออกไปจากเชียงใหม่ ‘เมืองที่ดีที่สุด’ ในความคิดของผม, เงียบ น่าอยู่ และเต็มไปด้วยเพื่อน

ภาพทั้งหมดนี้ผมขอบูชาครูทุกท่านที่สอนและให้โอกาสผมได้เรียนรู้ศาสตร์ของการถ่ายภาพอันแสนอัศจรรย์ อาจจะยังไม่ดีที่สุด...แต่ผม ‘รักที่สุด’ 

ศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล

ศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล หรือ a restless boy นักฝึกหัดใช้ชีวิต ขยันออกเดินทางเพื่อค้นหา passion พอๆ กับรักการอยู่บ้านเพื่อใช้เวลาว่างๆ ขีดๆ เขียนๆ ทำงานศิลปะกับงาน D.I.Y.โปรดปรานการทำอาหาร ขนมปังโฮมเมดและการดื่มชา ชอบเล่าเรื่องถ่ายภาพและแบ่งปันความสุขหรือความงามเล็กๆ จากสิ่งรอบๆ ตัว สามารถติดตามเรื่องราวสนุกๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจได้ที่ FB : A restless boy

ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์

ในฐานะ contributor จุดยืนของเราต่อ ‘เชียงใหม่มรดกโลก’ ผมไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่ แต่ผมรักเชียงใหม่ ผมอยากเห็นเชียงใหม่เติบโตอย่างงดงามและไม่หลงลืมรากเหง้าของตัวเอง ในฐานะผู้เขียนคนหนึ่งในเว็บไซด์ เชียงใหม่เมืองมรดกโลก ผมอยากแชร์ประสบการณ์ที่ผมมี ผ่านการชมย่าน อ่านเมืองและสถาปัตยกรรม เพื่อให้เห็นถึงพลวัตรของการเปลี่ยนแปลง กลิ่นอายของวัฒนธรรมที่เรายังสามารถรับรู้ได้จากเมือง ผู้คนและความมีชีวิตชีวาในเมือง 

กิติพร นิมิตบรรณสาร

ผ่านงานด้านสื่อสารการตลาด การจัดอีเว้นท์ งานประชาสัมพันธ์ รวมถึงงานแปลหนังและหนังสือ มีความสนใจหลากหลายตั้งแต่สิ่งละอันพันละน้อยกะร่อยกะหริบไปจนถึงความยิ่งใหญ่เป็นอนันตกาลของจักรวาล แต่กลับทำงานได้ครั้งละหนึ่งชิ้นแบบช้าๆ เดินทางไกลสม่ำเสมอและรักเชียงใหม่

 

อภิรักษ์ โฆษกิจจาวุฒิ

เป็นชาวเชียงใหม่ จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ อภิรักษ์ถือเป็นช่างภาพรุ่นใหม่คนหนึ่งที่ขยันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างไม่หยุด กระทั่งหาแนวทางของตัวเองจนพบ ปัจจุบันมีสตูดิโอเป็นของตนเองโดยทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ในชื่อ Boboa Studio รับถ่ายภาพงานแต่งงานและโฆษณา  “...ส่วนตัวแล้วมองว่า การจะถ่ายภาพที่ต้องเล่าเรื่องให้จบในภาพเดียวนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่าย เพราะภาพนั้นต้องบอกถึงความรู้สึก ณ ขณะนั้นให้ได้ ต้องทำให้คนที่ดูภาพเข้าใจและรู้สึกตามไปกับภาพนั้นให้มากที่สุด”

อจิรภาส์ ประดิษฐ

สาวสวยและเท่คนนี้เป็นสถาปนิกและนักวิจัยอิสระ จบปริญญาตรี สถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และปริญญาโท Urban and Rural Design จาก Queen’s University of Belfast สหราชอาณาจักร  เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิด เติบโตและมองเห็นพร้อมกับเรียนรู้เชียงใหม่มาตั้งแต่จำความได้ มีความสนใจสิ่งรอบตัวที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ชุมชน ผู้คน และ เมือง แต่ที่ชอบที่สุดคือการได้พัฒนาตนเองและองค์ความรู้ ผ่านการทำงานกับผู้รู้ด้านต่างๆ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ชมรมฮักตั๋วเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นคนเมืองกลุ่มเล็ก ๆ นำโดยอาจารย์สนั่น ธรรมธิ ที่รวมตัวกันทำงานเขียนเกี่ยวกับล้านนาคดี เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป 


Add Line ID

ฝุ่นลดได้ ถ้ารัฐเอาจริง: สำรวจการแก้ปัญหา PM 2.5 ของมหานครรอบโลก

สำรวจ 8 อาคารที่กำลังจะเป็นมรดกโลกของแฟรงค์ ลอยด์ ไรท์

ปักกิ่งจะเปิดภายในพระราชวังต้องห้ามให้ชมเป็นครั้งแรก

ท่วงทำนองพื้นบ้านที่เป็นมรดกของคนทั้งโลก ตอนที่ 1

บทเรียนจากฮอย อัน เมื่อสถานะมรดกโลกถูกทำให้เป็นตราสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว

ฮอย อัน เมืองท่าโบราณเมืองสำคัญของเวียดนาม กำลังประสบปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกินอย่างขาดไร้ทิศทาง

ความงามของเจดีย์ล้านนา ตอนที่ 2: เจดีย์ทรงปราสาท