THE MASTER

42nd Session of the World Heritage Committee ประเทศบาเรน 24 มิ.ย.- 4 ก.ค.

ภาพบรรยากาศงาน 42nd Session of the World Heritage Committee จัดที่บาเรน (24 มิ.ย.- 4 ก.ค.) มาฝากครับ

งานนี้สำคัญตรงที่ เราในฐานะเมืองที่กำลังยื่นเสนอขอรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จะต้องไปรับฟังการสรุปสถานการณ์ ความเคลื่อนไหว และแนวทางใหม่ๆในการจัดการพื้นที่มรดกโลก และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากคณะกรรมมรดกโลก และผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก

ทีมเชียงใหม่สู่มรดกโลกของเราส่งตัวแทนไปเข้าร่วมงานนี้ด้วยครับ และมีตัวแทนจากสำนักศิลปากรที่ 7 และเทศบาลนครเชียงใหม่ ไปร่วมอีกแรง

ไว้จะนำเรื่องราว มาเล่าให้ฟังอัพเดทประเด็นที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์กับเมืองของเรากันต่อนะครับ

แชร์บทความนี้

CONTACTS


สรุปข่าว งานแถลงข่าว และระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 (29 ต.ค.59)

กิจกรรมแถลงข่าว และระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 (29 ต.ค.59)

พระธาตุเข้าเวียง