MY HERITAGE

เมืองเชียงใหม่ในมุมมองของหลวงอนุสารสุนทร

หลวงอนุสารสุนทร (พ.ศ. 2410-2477) ไม่เพียงเป็นคหบดีคนสำคัญที่มีส่วนในการวางรากฐานเศรษฐกิจและความเจริญให้แก่เมืองเชียงใหม่เมื่อศตวรรษที่แล้ว ผ่านการริเริ่มทำธุรกิจเดินรถโดยสารในเมือง, การสร้างโรงเรียนเอกชน และศูนย์การค้า หากผู้ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่จะรู้จักท่านดีในฐานะหนึ่งในผู้อุปถัมภ์วัดเก่าแก่ทั่วเมือง และการเป็นช่างภาพท้องถิ่นคนแรกๆ ที่บันทึกภาพถ่ายเมืองเชียงใหม่ในช่วงหนึ่งร้อยปีที่แล้วไว้อย่างงดงามและทรงค่า

หลวงอนุสารสุนทร (สุ่นฮี้ ชุติมา) เป็นพ่อค้าชาวจีนที่ต้นตระกูลของท่านอพยพมาปักหลักยังสยามมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 โดยท่านเกิดในปลายรัชกาลที่ 4 ในยุคที่เชียงใหม่ยังเป็นประเทศราชของสยาม เริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการนำสินค้าบรรทุกเรือหางแมงป่องล่องลงแม่น้ำปิงจากเชียงใหม่ไปขายยังกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังเปิดห้างสรรพสินค้า ‘ซั่วย่งเส็ง’ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักในยุคนั้นคือหมอสอนศาสนาชาวต่างชาติ ที่ทยอยเข้ามาลงหลักปักฐานในเชียงใหม่ รวมทั้งกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือและราชนิกุลของสยามพร้อมไปกับการเปิดห้างสรรพสินค้า หลวงอนุสารฯ ได้เปิดสตูดิโอภาพถ่ายในชื่อเดียวกัน ซึ่งถือเป็นคนท้องถิ่นคนแรกๆ ที่มาเปิดร้านถ่ายภาพในเมืองเชียงใหม่ โดยหลวงอนุสารฯ ได้เรียนรู้ทักษะการถ่ายภาพมาจากพระยาเจริญราชไมตรี (จำนง อมาตยกุล) อดีตข้าหลวงอธิบดี ผู้พิพากษาและข้าหลวงพิเศษ ศาลมณฑลพายัพในสมัยนั้น

ภาพถ่ายของหลวงอนุสารฯ บันทึกเรื่องราวในช่วงรัชกาลที่ 5 ถึงต้นรัชกาลที่ 8 (พ.ศ. 2440-2470) โดยผลงานของท่านไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อน ซึ่งแต่ละภาพล้วนสะท้อนภูมิทัศน์สังคมเมืองเชียงใหม่ยุคนั้นได้ดี อาทิ การค้าขายและคมนาคมทางเรือในยุคก่อนการสร้างทางรถไฟ, ภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญของเมืองเชียงใหม่ในช่วงเวลาที่เชียงใหม่กำลังผนึกร่วมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยาม และภาพถ่ายบุคคลสำคัญต่างๆ ที่มีบทบาทในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อศตวรรษที่แล้ว โดยภาพเหล่านี้ถูกบันทึกด้วยฟิล์มกระจก จำนวนกว่า 400 แผ่น ปัจจุบันได้รับการรักษาภายในอาคารอนุรักษ์บ้านตึก ถ.วิชยานนท์ ซึ่งเป็นบ้านเดิมของหลวงอนุสารฯ 


 

นิทรรศการ เมืองเชียงใหม่ (MUEANG CHIENGMAI) จัดแสดงภาพถ่ายบางส่วนของหลวงอนุสารสุนทร ณ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ เข้าชมฟรี-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ: ภาพถ่ายทั้งหมดเกิดจากการบันทึกภาพมาจากภาพที่จัดแสดงในนิทรรศการ ขอขอบคุณหอภาพถ่ายล้านนา (Chiang Mai House of Photography) ที่อนุเคราะห์ข้อมูล และจัดแสดงนิทรรศการอันทรงค่านี้ให้คนรุ่นหลังได้รับชม  

แชร์บทความนี้

CONTACTS


รุกขมรดกของแผ่นดิน: ต้นไม้ในฐานะมรดกของประเทศในเชียงใหม่

สักการะ 9 พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่ ต้อนรับประเพณีปี๋ใหม่เมือง

ความงามของเจดีย์ล้านนา ตอนที่ 2: เจดีย์ทรงปราสาท