OUR CHILDRENS

Press Release แถลงข่าววันที่ 29 ต.ค. 59

แชร์บทความนี้

CONTACTS


พื้นที่มรดกเชียงใหม่ และพื้นที่กันชน ตามเอกสารข้อเสนอขึ้นทะเบียนเชียงใหม่สู่มรดกโลก (ฉบับ เดือนกันยายน 2561)

สรุปการดำเนินงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก (2559-2561)

รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น