THE MASTER

กิจกรรมแถลงข่าว และระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 (29 ต.ค.59)

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ (เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก) ได้เดินหน้ามาถึงจุดสำคัญ ที่คณะทำงาน เริ่มมองเห็น ‘ร่างความคิด’ ที่ชัดเจนของพื้นที่ ‘มรดก’ ที่จะนำเสนอให้เป็นเขต ‘มรดกโลก’ (Property Area) อันได้แก่ พื้นที่เมืองเก่าชั้นใน และชั้นนอก ดอยสุเทพ และพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองเก่ากับดอยสุเทพ ซึ่งกระบวนการศึกษา และพื้นที่ข้างต้นจะถูกหยิบยกขึ้นมาระดมความคิดเห็นกันในวันเสาร์ที่ 29 ต.ค. ศกนี้ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ มช.) เวลา 8.30-16.00 น.

แชร์บทความนี้

CONTACTS


42nd Session of the World Heritage Committee ประเทศบาเรน 24 มิ.ย.- 4 ก.ค.

สรุปข่าว งานแถลงข่าว และระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 (29 ต.ค.59)

พระธาตุเข้าเวียง