HISTORY

 กาลานุกรม (Timeline) 100 ปีสังคมเมืองเชียงใหม่ จัดทำโดย โครงการภูมิสังคมล้านนาในห้วง 10 ทศวรรษการพัฒนากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน , สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นิตยสาร COMPASS

กาลานุกรม (Timeline) 100 ปีสังคมเมืองเชียงใหม่ จัดทำโดย โครงการภูมิสังคมล้านนาในห้วง 10 ทศวรรษการพัฒนากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน , สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นิตยสาร COMPASS

CONTACTS


เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก

จากฝายหินสู่วัดผาลาด เวทีมรดกโลกสัญจรบนเส้นทางโบราณสู่ดอยสุเทพ

ไปเยือนมรดกโลกที่ปลายสุดกำแพงเมืองจีน ณ ป้อมปราการเจียยวี่กวน

ขันดอก และตำนานอินทขิล คุณค่าที่อยู่ในความเชื่อและความหอมของดอกไม้

ร่วมกันดูแลเมืองกับภาครัฐตั้งแต่ต้นทางด้วยแนวคิดสภาเมือง

ไปดูคนเชียงใหม่เขาแต่งตัวกันอย่างไร