OUR PROJECT

พื้นที่มรดกเชียงใหม่ และพื้นที่กันชน ตามเอกสารข้อเสนอขึ้นทะเบียนเชียงใหม่สู่มรดกโลก (ฉบับ เดือนกันยายน 2561)

จากเอกสารข้อเสนอเชียงใหม่มรดกโลก (Chiang Mai's Nomination Dossier) ฉบับกันยายน 2561  ได้เสนอพื้นที่มรดก (Property Zone) และพื้นที่กันชน(Buffer Zone) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ดังนี้    พื้นที่มรดก (Property Zone) 1.พื้นที่มรดกดอยสุเทพ 32.37 ตร.กม. (พิจารณาและสร้างขอบเขตจากขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำที่หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่... Read More

OUR PROJECT

สรุปการดำเนินงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก (2559-2561)

จากการได้รับรองและบรรจุชื่อเมืองเชียงใหม่เข้าสู่ รายนามเตรียมประกาศเป็นมรดกโลก Tentative List ขององค์การ UNESCO ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558  หน่วยงานและองค์ภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันผลักดันเชียงใหม่ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก... Read More

MY HERITAGE

มองมรดกเมืองเก่าด้วยมุมใหม่ผ่านการเชื่อมร้อยของวัฒนธรรมและธรรมชาติ - สาวิตรี สุวรรณสถิตย์

“ในฐานะที่เราเป็นนักอนุรักษ์ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องปรับมุมมองหรือเรียนรู้ที่จะมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติให้ชัด ก่อนจะเริ่มกระบวนการอนุรักษ์สิ่งใดก็ตาม การมองเห็นความเชื่อมโยงนี่แหละที่จะนำไปสู่การพัฒนาอันยั่งยืน... Read More

MY HERITAGE

การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม = การอนุรักษ์ธรรมชาติ รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

บทสำรวจการเชื่อมต่อระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรมกับการอนุรักษ์ จากมุมมองของ รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร “ไม่ว่าจะยังไง เราไม่อาจมองวัฒนธรรมแยกขาดจากธรรมชาติได้ วัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมล้วนเกิดจากธรรมชาติที่แวดล้อมผู้คนในชุมชนหรือในพื้นที่วัฒนธรรมนั้นๆ... Read More

MY HERITAGE

บทเรียนจากจอร์จทาวน์: จัดการมรดกโลกอย่างไรให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

ประหนึ่งเหรียญที่มีสองด้าน การที่เมืองใดสักเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นอกจากผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการยกระดับการอนุรักษ์พื้นที่ของมรดกเมืองแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้วยรางวัลดังกล่าวก็ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลจากทั่วโลกต่างถาโถมเข้ามา... Read More

MY HERITAGE

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า ป่าหลังบ้านที่ได้รับการรับรองคุณค่าจากยูเนสโกมากว่า 40 ปี

ในขณะที่เชียงใหม่กำลังขับเคลื่อนสู่การเป็นมรดกโลกโดยขีดกรอบไว้ที่พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองและอาณาบริเวณโดยรอบ รวมทั้งพื้นที่ป่าฝั่งตะวันตกของเมืองอันเป็นที่ตั้งของดอยสุเทพ หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า... Read More

CONTACTS


ชวนเจ้าของบ้านมาเป็นช่าง! กระบวนการอนุรักษ์ที่ถึงเนื้อถึงตัวและเข้าถึงหัวใจของการมีส่วนร่วม

5 เหตุผลว่าทำไมคนเชียงใหม่ถึงหวงแหนดอยสุเทพ

ดอยสุเทพคือต้นกำเนิด แหล่งธรรมชาติ ความศรัทธา วัฒนธรรม และ 'หัวใจ' ของคนเชียงใหม่

สำรวจผังเมืองคย็องจู เพื่อย้อนกลับมาดูการเปลี่ยนผ่านของเมืองเชียงใหม่

เมืองมรดกโลกคย็องจู กับการเปลี่ยนผ่านของกายภาพเมืองตลอดหนึ่งพันปีที่ผ่านมา

ทบทวนสังคมล้านนาร่วมสมัยกับบทเพลงของจรัล มโนเพ็ชร

จากบ้านบนดอยถึงใบไม้ไหว กับห้าทศวรรษที่บทเพลงของจรัลยังคงก้องกังวานอย่างงดงาม

บุญเสริม สาตราภัย ช่างภาพผู้เชื่อมประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่

ร่วมไว้อาลัยแก่การจากไปของช่างภาพผู้เป็นตำนาน

ความหมายตราสัญลักษณ์โครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์: การอนุรักษ์ที่ขับเคลื่อนไปพร้อมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์เอลิซาเบธ ไวนซ์ เล่าให้ฟังว่าทำไมการเข้าใจภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์จึงสำคัญต่อการพัฒนาเมือง

ความคืบหน้าการเสนอพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก

ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ บอกเล่าถึงเหตุผลว่าทำไมพระธาตุพนมจึงควรได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

การทำงานของคณะทำงานผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก (ตอนที่ 2)

‘ก้าวต่อไปของการศึกษาผังเมืองเชียงใหม่ กับมรดกโลกที่รอคอย’

Le Harve มรดกโลกที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จากเถ้าถ่านหลังสงคราม

เมืองทางภาคเหนือของฝรั่งเศสที่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลก ก่อนจะได้รับการบูรณะจนกลายเป็นมรดกโลก