MY HERITAGE

จากฝายหินสู่วัดผาลาด เวทีมรดกโลกสัญจรบนเส้นทางโบราณสู่ดอยสุเทพ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการ 'แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก' หรือโครงการ 'เชียงใหม่สู่มรดกโลก' ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (focus... Read More

พญาพรหมโวหาร กวีเอกแห่งล้านนาผู้มีชีวิตร่วมสมัยเดียวกับสุนทรภู่

ก่อนหน้าที่ศิลปินแห่งชาติอย่างพ่อครูเจริญ มาลาโรจน์ หรือ ‘มาลา คำจันทร์’ จะสร้างชื่อเสียงจาก ‘เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน’ นวนิยายที่สะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อของผู้คนในภาคเหนือยุคหนึ่งได้อย่างลึกซึ้ง... Read More

ที่มาของพิธีบวชต้นไม้ กุศโลบายต้านนายทุนโดยพระนักอนุรักษ์

ข่าวที่ภาคประชาสังคมและกลุ่มเชียงใหม่ เขียว สวย หอม ออกมาคัดค้านแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ในการขุดย้ายต้นโพธิ์อายุกว่า 100 ปี เพื่อขยายถนนซูเปอร์ไฮเวย์ (เส้นทางระหว่างสี่แยกรินคำ-ข่วงสิงห์) ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่และทำพิธีบวชต้นไม้ด้วยการห่มจีวรและทำพิธีสงฆ์แก่ต้นไม้... Read More

พระพุทธบาทประดับมุก วัดพระสิงห์ อีกหนึ่งมรดกล้ำค่าของล้านนา

เวลาพูดถึง ‘มรดกของล้านนา’ หลายคนมักนึกถึงสิ่งที่เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่อย่างเจดีย์หลวงของวัดเจดีย์หลวง วิหารลายคำของวัดพระสิงห์ หรือไม่ก็อาจเป็นพระพุทธรูปขึ้นชื่ออย่างพระเสตังคมณีแห่งวัดเชียงมั่น กระนั้นหนึ่งในมรดกที่เป็น... Read More

หมอแมคกิลวารี มิชชั่นนารีคนแรกของเชียงใหม่ และรัฐประหารครั้งสำคัญของล้านนา

ผู้เขียนมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Silence (ชื่อไทย: ศรัทธาไม่เงียบ) ของ มาร์ติน สกอร์เซซี ที่เพิ่งลาโรงไปเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา นอกเหนือจากความประทับใจในเรื่องราวและบรรยากาศของการรับชม ตะกอนสำคัญที่ผู้เขียนได้รับอีกเรื่องก็คือการทำให้ผู้เขียนย้อนคิด... Read More

พระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง เมื่อศาสนาผสานการเมืองอย่างละมุนละม่อม

​แม้จะมีหลายคนยืนยันมาตลอดว่า ‘การเมือง’ กับ ‘ศาสนา’ เป็นคนละเรื่องกันอย่างสิ้นเชิง กระนั้นหากสังเกตถึงห้วงเวลาหลายห้วงในประวัติศาสตร์รอบโลกที่ผ่านมา ก็ช่วยยืนยันว่าเราแทบไม่มีทางแยกการเมืองออกจากศาสนาได้ไม่ว่าจะมองผ่านมุมใด ประเด็นโรงฮิงญาในเมียนมาร์ที่กำลังร้อนแรงอยู่ตอนนี้ก็เกิดขึ้นจากความแตกต่างทางศาสนา... Read More

CONTACTS


เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก

ไปเยือนมรดกโลกที่ปลายสุดกำแพงเมืองจีน ณ ป้อมปราการเจียยวี่กวน

ป้อมปราการที่เป็นประตูสู่เส้นทางสายไหม มรดกที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์โลก

ขันดอก และตำนานอินทขิล คุณค่าที่อยู่ในความเชื่อและความหอมของดอกไม้

ที่มาของประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล หลักเมืองของเชียงใหม่

ร่วมกันดูแลเมืองกับภาครัฐตั้งแต่ต้นทางด้วยแนวคิดสภาเมือง

ชาญชัย ประสงค์งาม เสนอแนวคิดคณะกรรมการเมือง

ไปดูคนเชียงใหม่เขาแต่งตัวกันอย่างไร

นิทรรศการพลวัตอาภรณ์แห่งนครเชียงใหม่ วันที่ 4-10 พฤษภาคมนี้

บทเรียนจากเมืองโบราณเชียงแสน เมื่อจิตสำนึกสร้างได้ด้วยการเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง


อภิชิต ศิริชัย ยืนยันว่าการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ไม่อาจเริ่มได้จากตำนาน