MY HERITAGE

ความคืบหน้าการเสนอพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก

หลายคนคงทราบดีว่านอกจากเมืองเชียงใหม่ของเราที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ที่จังหวัดนครพนมก็อยู่ในระหว่างกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเช่นกัน ในเวทีประชุมนานาชาติว่าด้วยการผสานเมืองประวัติศาสตร์กับแหล่งธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน... Read More

สำรวจผังเมืองคย็องจู เพื่อย้อนกลับมาดูการเปลี่ยนผ่านของเมืองเชียงใหม่

เมืองคย็องจู (Gyeongju) เป็นเมืองชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเกาหลีใต้ แต่เดิมเมืองนี้คือเมืองหลวงของอาณาจักรชิลลา (57 ปีก่อนคริสตกาล – ค.ศ. 935 หรือ พ.ศ. 486- พ.ศ.1478) ซึ่งเคยรุ่งเรืองจนถึงขนาดเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดอันดับ... Read More

บทเรียนจากเมืองมรดกโลก Bamberg ประเทศเยอรมนี

นอกจากการเชื้อเชิญตัวแทนคณะทำงานเมืองมรดกโลกจากเมืองที่มีบริบทและพื้นที่ใกล้เคียงกับเชียงใหม่ อย่างหลวงพระบาง จอร์จทาวน์ (ปีนัง) และสิงคโปร์ ในเวทีประชุมนานาชาติว่าด้วยการผสานเมืองประวัติศาสตร์กับแหล่งธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน... Read More

ชวนเจ้าของบ้านมาเป็นช่าง! กระบวนการอนุรักษ์ที่ถึงเนื้อถึงตัวและเข้าถึงหัวใจของการมีส่วนร่วม

นอกจากบทบาทนักวิชาการและอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) Dr.Nikhil Joshi ยังเป็นนักอนุรักษ์เชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชน หนึ่งในโครงการสำคัญของเขาคือการวิจัย... Read More

ชวนมองเมืองมรดกโลกของหลวงพระบาง แล้วย้อนกลับมาสำรวจเชียงใหม่

ตั้งอยู่ ณ ที่ซึ่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันในหุบเขาทางตอนเหนือของ สปป.ลาว หลวงพระบางคือราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านช้าง เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศในช่วงที่อาณานิคมฝรั่งเศสเข้ามาครอบครองอินโดจีน ก่อนจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี... Read More

มองมรดกเมืองเก่าด้วยมุมใหม่ผ่านการเชื่อมร้อยของวัฒนธรรมและธรรมชาติ - สาวิตรี สุวรรณสถิตย์

“ในฐานะที่เราเป็นนักอนุรักษ์ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องปรับมุมมองหรือเรียนรู้ที่จะมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติให้ชัด ก่อนจะเริ่มกระบวนการอนุรักษ์สิ่งใดก็ตาม การมองเห็นความเชื่อมโยงนี่แหละที่จะนำไปสู่การพัฒนาอันยั่งยืน... Read More

CONTACTS


ชมนิทรรศการ 84 ปี อินสนธิ์ วงศ์สาม ที่คาเฟ่แห่งใหม่กลางเมืองลำพูน

Kaomai Estate 1955 รับรางวัล UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation

พื้นที่มรดกเชียงใหม่ และพื้นที่กันชน ตามเอกสารข้อเสนอขึ้นทะเบียนเชียงใหม่สู่มรดกโลก (ฉบับ เดือนกันยายน 2561)

สรุปการดำเนินงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก (2559-2561)

การดำเนินงานที่ผ่านมา ความก้าวหน้า และแนวทางการขับเคลื่อนงานในอนาคต

โรคการท่องเที่ยวล้นเกิน เมื่อปริมาณไม่ใช่คำตอบของการท่องเที่ยว

พาไปสำรวจนโยบายป้องกันนักท่องเที่ยวล้นเมืองของอัมสเตอร์ดัม

บทเรียนจากสีหนุวิลล์ถึงเชียงใหม่ เมื่อคนท้องถิ่นไม่ใช่เจ้าของทรัพยากรอีกต่อไป

การรุกคืบของทุนจีนที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนในกัมพูชา