MY HERITAGE

เมืองเชียงใหม่ในมุมมองของหลวงอนุสารสุนทร

หลวงอนุสารสุนทร (พ.ศ. 2410-2477) ไม่เพียงเป็นคหบดีคนสำคัญที่มีส่วนในการวางรากฐานเศรษฐกิจและความเจริญให้แก่เมืองเชียงใหม่เมื่อศตวรรษที่แล้ว ผ่านการริเริ่มทำธุรกิจเดินรถโดยสารในเมือง, การสร้างโรงเรียนเอกชน และศูนย์การค้า... Read More

รุกขมรดกของแผ่นดิน: ต้นไม้ในฐานะมรดกของประเทศในเชียงใหม่

ไม่เพียงสิ่งปลูกสร้างและวัฒนธรรม หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า ‘รุกขมรดกของแผ่นดิน’ มาบ้าง ใช่แล้ว, นี่คือหนึ่งในกระบวนการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ทั่วประเทศในรูปแบบของการขึ้นทะเบียนและยกย่องคุณค่า ประหนึ่งการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเป็นมรดกโลกของยูเนสโก  ริเริ่มเมื่อปี... Read More

สักการะ 9 พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่ ต้อนรับประเพณีปี๋ใหม่เมือง

วันสงกรานต์ของล้านนาไม่ใช่แค่การออกมาสาดน้ำคลายร้อน หากนี่เป็นประเพณีการเปลี่ยนผ่านศักราช ที่ซึ่งคนหนุ่มสาวจะมารดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ถวายทาน ขนทรายเข้าวัด และทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดปี ในวาระฉลองสงกรานต์... Read More

ความงามของเจดีย์ล้านนา ตอนที่ 2: เจดีย์ทรงปราสาท

หลังจากเล่าถึงวิวัฒนาการของเจดีย์ทรงระฆัง หนึ่งในรูปแบบเจดีย์ที่สำคัญของล้านนา (ย้อนกลับไปอ่านได้ที่ http://www.chiangmaiworldheritage.net/detail_show.php?id=199&lang=th) โอกาสนี้จะขอเล่าถึงอีกหนึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมที่พบเห็นได้จากวัดสำคัญหลายแห่งไม่ต่างกัน... Read More

ความงามของเจดีย์ล้านนา ตอนที่ 1: เจดีย์ทรงระฆัง

ภายหลังการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์พระโคตมพุทธเจ้า ก็ปรากฏพระบรมสารีริกธาตุ (เถ้ากระดูก) หลังการเผาไหม้ และเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ท่าน ที่จะให้พระพุทธสรีระของพระองค์ท่านแตกกระจายไปจำนวนมาก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังได้สักการะเป็นกุศลแห่งตน... Read More

โขง ความสง่างามแห่งล้านนาที่พบได้ตั้งแต่หน้าประตูวัด

ซุ้มประตู หรือที่คนล้านนาเรียกว่า 'โขง' คือทางเข้าหลักของวัด โดดเด่นด้วยยอดทรงปราสาทที่เป็นงานปูนปั้นก่อเป็นชั้นลดหลั่นกันไป ส่วนใหญ่เป็นลายพรรณพฤกษา หงส์ นก พญานาค และอื่นๆ สันนิษฐานว่าประตูทรงโค้งนี้น่าจะพัฒนามาจากซุ้มประตูโตรณะรอบสถูปสาญจี... Read More

CONTACTS


4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 14: 'ฟื้นม่าน' ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูและฐานรากของการสืบสาน

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 13: คุณค่าที่เกิดจากการผสานผสม

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 12: มรดกจากยุคทองของล้านนา

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 11: เชียงใหม่ 720 ปี

แม่น้ำปิง วิถีและวัฒนธรรมในภาพถ่ายทางอากาศ

ชวนชมนิทรรศการภาพถ่ายทางอากาศ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 10: อ่านประวัติศาสตร์เมืองผ่านสถาปัตยกรรม