MY HERITAGE

หลวงศรีประกาศ

คนที่เกิดและเติบโตภายในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ น้อยคนที่จะไม่รู้จักโรงแรมศรีประกาศ อาคารอายุกว่าร้อยปีริมถนนเชียงใหม่-ลำพูนสายเก่า เลียบแม่น้ำปิง โดยเฉพาะช่วงปีที่ผ่านมา แคมเปญฟื้นฟูอาคารประวัติศาสตร์หลังดังกล่าวผ่านกิจกรรมหลากหลาย... Read More

วัดพันแหวน ในความทรงจำ

คำมะเก่าว่าไว้เวียงเชียงใหม่มีวัดอยู่ ‘สี่พัน สี่พวก สองแสน สองหมื่น’ คนทั่วไปฟังแล้วอาจจะงง แต่หากจำแนกไล่เรียงกันให้ดีก็จะพบว่า จริงแท้แล้วมันช่างง่ายดายในการจดจำ ซึ่งวัดที่ว่า ได้แก่ วัดที่มีสี่พวก... Read More

ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญผู้เป็นที่รักแห่งล้านนา

ใครที่คุ้นชินกับการขับรถบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์จากลำปางเข้าตัวจังหวัดเชียงใหม่ ย่อมต้องคุ้นเคยกับอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยขนาดยักษ์ในท่านั่งขัดสมาธิบนเนินเขาบริเวณดอยติ สามแยกเข้าจังหวัดลำพูน และหากคุณขับรถมาจนสุดถนนซูเปอร์ไฮเวย์... Read More

UNESCO Chiang Mai World Heritage รากวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ ‘ตัวตน’ แห่งความเป็นเมืองประวัติศาสตร์

การที่เมืองหนึ่งๆ เติบโตและรองรับการดำเนินชีวิตของกลุ่มคนต่างๆ ผ่านกาลเวลา ร้อนหนาว จนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาและสร้างความเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานานนับร้อยๆ ปีนั้น ไม่ใช่ เป็นเรื่องง่ายๆ เลย โดยที่หลายๆ เมืองในอดีตเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการไม่สามารถอยู่รอดได้เป็นเวลานาน... Read More

CONTACTS


4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 14: 'ฟื้นม่าน' ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูและฐานรากของการสืบสาน

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 13: คุณค่าที่เกิดจากการผสานผสม

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 12: มรดกจากยุคทองของล้านนา

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 11: เชียงใหม่ 720 ปี

แม่น้ำปิง วิถีและวัฒนธรรมในภาพถ่ายทางอากาศ

ชวนชมนิทรรศการภาพถ่ายทางอากาศ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 10: อ่านประวัติศาสตร์เมืองผ่านสถาปัตยกรรม