MY HERITAGE

ว่าด้วยเรื่องวิหารล้านนา

ในขณะที่วิหารในวัดสมัยปัจจุบันคือสถานที่ประดิษฐานพระประธานหรือพระพุทธรูปองค์สำคัญของวัด ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจของศาสนสถานนั้นๆ วิหารในสมัยพุทธกาลกลับมีความหมายตรงตัวเลย นั่นคือการเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์... Read More

ความคืบหน้าการเสนอพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก

หลายคนคงทราบดีว่านอกจากเมืองเชียงใหม่ของเราที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ที่จังหวัดนครพนมก็อยู่ในระหว่างกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเช่นกัน ในเวทีประชุมนานาชาติว่าด้วยการผสานเมืองประวัติศาสตร์กับแหล่งธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน... Read More

สำรวจผังเมืองคย็องจู เพื่อย้อนกลับมาดูการเปลี่ยนผ่านของเมืองเชียงใหม่

เมืองคย็องจู (Gyeongju) เป็นเมืองชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเกาหลีใต้ แต่เดิมเมืองนี้คือเมืองหลวงของอาณาจักรชิลลา (57 ปีก่อนคริสตกาล – ค.ศ. 935 หรือ พ.ศ. 486- พ.ศ.1478) ซึ่งเคยรุ่งเรืองจนถึงขนาดเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดอันดับ... Read More

บทเรียนจากเมืองมรดกโลก Bamberg ประเทศเยอรมนี

นอกจากการเชื้อเชิญตัวแทนคณะทำงานเมืองมรดกโลกจากเมืองที่มีบริบทและพื้นที่ใกล้เคียงกับเชียงใหม่ อย่างหลวงพระบาง จอร์จทาวน์ (ปีนัง) และสิงคโปร์ ในเวทีประชุมนานาชาติว่าด้วยการผสานเมืองประวัติศาสตร์กับแหล่งธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน... Read More

ชวนเจ้าของบ้านมาเป็นช่าง! กระบวนการอนุรักษ์ที่ถึงเนื้อถึงตัวและเข้าถึงหัวใจของการมีส่วนร่วม

นอกจากบทบาทนักวิชาการและอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) Dr.Nikhil Joshi ยังเป็นนักอนุรักษ์เชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชน หนึ่งในโครงการสำคัญของเขาคือการวิจัย... Read More

ชวนมองเมืองมรดกโลกของหลวงพระบาง แล้วย้อนกลับมาสำรวจเชียงใหม่

ตั้งอยู่ ณ ที่ซึ่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันในหุบเขาทางตอนเหนือของ สปป.ลาว หลวงพระบางคือราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านช้าง เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศในช่วงที่อาณานิคมฝรั่งเศสเข้ามาครอบครองอินโดจีน ก่อนจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี... Read More

CONTACTS


4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 14: 'ฟื้นม่าน' ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูและฐานรากของการสืบสาน

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 13: คุณค่าที่เกิดจากการผสานผสม

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 12: มรดกจากยุคทองของล้านนา

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 11: เชียงใหม่ 720 ปี

แม่น้ำปิง วิถีและวัฒนธรรมในภาพถ่ายทางอากาศ

ชวนชมนิทรรศการภาพถ่ายทางอากาศ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 10: อ่านประวัติศาสตร์เมืองผ่านสถาปัตยกรรม