MY HERITAGE

มองมรดกเมืองเก่าด้วยมุมใหม่ผ่านการเชื่อมร้อยของวัฒนธรรมและธรรมชาติ - สาวิตรี สุวรรณสถิตย์

“ในฐานะที่เราเป็นนักอนุรักษ์ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องปรับมุมมองหรือเรียนรู้ที่จะมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติให้ชัด ก่อนจะเริ่มกระบวนการอนุรักษ์สิ่งใดก็ตาม การมองเห็นความเชื่อมโยงนี่แหละที่จะนำไปสู่การพัฒนาอันยั่งยืน... Read More

การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม = การอนุรักษ์ธรรมชาติ รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

บทสำรวจการเชื่อมต่อระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรมกับการอนุรักษ์ จากมุมมองของ รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร “ไม่ว่าจะยังไง เราไม่อาจมองวัฒนธรรมแยกขาดจากธรรมชาติได้ วัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมล้วนเกิดจากธรรมชาติที่แวดล้อมผู้คนในชุมชนหรือในพื้นที่วัฒนธรรมนั้นๆ... Read More

บทเรียนจากจอร์จทาวน์: จัดการมรดกโลกอย่างไรให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

ประหนึ่งเหรียญที่มีสองด้าน การที่เมืองใดสักเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นอกจากผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการยกระดับการอนุรักษ์พื้นที่ของมรดกเมืองแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้วยรางวัลดังกล่าวก็ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลจากทั่วโลกต่างถาโถมเข้ามา... Read More

พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า ป่าหลังบ้านที่ได้รับการรับรองคุณค่าจากยูเนสโกมากว่า 40 ปี

ในขณะที่เชียงใหม่กำลังขับเคลื่อนสู่การเป็นมรดกโลกโดยขีดกรอบไว้ที่พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองและอาณาบริเวณโดยรอบ รวมทั้งพื้นที่ป่าฝั่งตะวันตกของเมืองอันเป็นที่ตั้งของดอยสุเทพ หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า เมื่อ 41 ปีที่แล้ว... Read More

ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์: การอนุรักษ์ที่ขับเคลื่อนไปพร้อมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์เอลิซาเบธ ไวนซ์ (Prof. Elizabeth Vines) เป็นอดีตประธานสภาโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ประจำประเทศออสเตรเลีย เธอเป็นสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ เริ่มต้นจากการขับเคลื่อนให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอย่าง... Read More

ไม่ใช่เพียงโบราณสถาน หากหัวใจของการอนุรักษ์คือพวกเราทุกคน

“เสียงของผู้คนในพื้นที่มีคุณค่าและความสำคัญเทียบเท่ากับแหล่งมรดกของพื้นที่นั้นๆ หากไม่มีการรับฟังเสียงของพวกเขา การจะอนุรักษ์หรือพัฒนาแหล่งมรดกใดๆ ก็จะไม่มีทางประสบผลสำเร็จ”  เนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้... Read More

CONTACTS


4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 14: 'ฟื้นม่าน' ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูและฐานรากของการสืบสาน

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 13: คุณค่าที่เกิดจากการผสานผสม

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 12: มรดกจากยุคทองของล้านนา

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 11: เชียงใหม่ 720 ปี

แม่น้ำปิง วิถีและวัฒนธรรมในภาพถ่ายทางอากาศ

ชวนชมนิทรรศการภาพถ่ายทางอากาศ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 10: อ่านประวัติศาสตร์เมืองผ่านสถาปัตยกรรม