MY HERITAGE

ป้อมและประตูเมืองเชียงใหม่: อนุรักษ์เมื่อสายก็ยังดีกว่าไม่เริ่มอนุรักษ์

ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ระบุว่าตามพระฤกษ์ของการสร้างเมืองเชียงใหม่ อาจเป็นการลงจอบแรกในการขุดคูเมือง หรือการลงเสาเอกในการสร้างราชมณเฑียร อย่างใดอย่างหนึ่ง กระนั้นวันที่ดังกล่าวก็ตรงกับวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 1839 เดิมพระญามังรายจะสร้างเกาะเมืองเชียงใหม่ให้มีพื้นที่ใหญ่กว่าปัจจุบันถึงสองเท่าเศษ... Read More

แม่เจ้าทิพเกสร สตรีผู้เปี่ยมด้วยความเด็ดขาดแห่งล้านนา

“….ท่านเป็นชายาองค์เดียวของเจ้าหลวงอินทนนท์ ผู้ครองนครองค์ใหม่โดยกำเนิด ทั้งยังเป็นผู้มีปฏิภาณเฉียบแหลมและตั้งใจมั่นคง ซึ่งเป็นเหตุให้พระสวามีของท่าน หลีกเลี่ยงความบกพร่องและความผิดพลาดได้เป็นอันมาก ซึ่งมิฉะนั้นเจ้าหลวงอาจจะทำความบกพร่องเหล่านั้นได้ง่ายๆ... Read More

จากฝายหินสู่วัดผาลาด เวทีมรดกโลกสัญจรบนเส้นทางโบราณสู่ดอยสุเทพ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการ 'แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก' หรือโครงการ 'เชียงใหม่สู่มรดกโลก' ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (focus... Read More

พญาพรหมโวหาร กวีเอกแห่งล้านนาผู้มีชีวิตร่วมสมัยเดียวกับสุนทรภู่

ก่อนหน้าที่ศิลปินแห่งชาติอย่างพ่อครูเจริญ มาลาโรจน์ หรือ ‘มาลา คำจันทร์’ จะสร้างชื่อเสียงจาก ‘เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน’ นวนิยายที่สะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อของผู้คนในภาคเหนือยุคหนึ่งได้อย่างลึกซึ้ง... Read More

ที่มาของพิธีบวชต้นไม้ กุศโลบายต้านนายทุนโดยพระนักอนุรักษ์

ข่าวที่ภาคประชาสังคมและกลุ่มเชียงใหม่ เขียว สวย หอม ออกมาคัดค้านแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ในการขุดย้ายต้นโพธิ์อายุกว่า 100 ปี เพื่อขยายถนนซูเปอร์ไฮเวย์ (เส้นทางระหว่างสี่แยกรินคำ-ข่วงสิงห์) ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่และทำพิธีบวชต้นไม้ด้วยการห่มจีวรและทำพิธีสงฆ์แก่ต้นไม้... Read More

พระพุทธบาทประดับมุก วัดพระสิงห์ อีกหนึ่งมรดกล้ำค่าของล้านนา

เวลาพูดถึง ‘มรดกของล้านนา’ หลายคนมักนึกถึงสิ่งที่เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่อย่างเจดีย์หลวงของวัดเจดีย์หลวง วิหารลายคำของวัดพระสิงห์ หรือไม่ก็อาจเป็นพระพุทธรูปขึ้นชื่ออย่างพระเสตังคมณีแห่งวัดเชียงมั่น กระนั้นหนึ่งในมรดกที่เป็น... Read More

CONTACTS


4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 14: 'ฟื้นม่าน' ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูและฐานรากของการสืบสาน

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 13: คุณค่าที่เกิดจากการผสานผสม

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 12: มรดกจากยุคทองของล้านนา

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 11: เชียงใหม่ 720 ปี

แม่น้ำปิง วิถีและวัฒนธรรมในภาพถ่ายทางอากาศ

ชวนชมนิทรรศการภาพถ่ายทางอากาศ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 10: อ่านประวัติศาสตร์เมืองผ่านสถาปัตยกรรม