MY HERITAGE

บุญเสริม สาตราภัย ช่างภาพผู้เชื่อมประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่

หากพูดถึงบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ตลอดเจ็ดร้อยกว่าปีที่ผ่านมา คนเชียงใหม่จะมีภาพจำของพระยามังรายในฐานะปฐมกษัตริย์ผู้ก่อตั้งเมือง พระยากาวิละในฐานะนักรบผู้กอบกู้และฟื้นฟูเมือง พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในฐานะผู้ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมล้านนา... Read More

ประกาศผลการประกวด Mascot ฟานเผือก

ผลงานที่ได้รับเลือกจากคณะทำงานโครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกให้เป็น 'ต้นแบบ' ในการพัฒนา มาสคอต ‘ฟานเผือก’ ต่อไป  คือ ผลงาน ‘ฟานเผือก’ ของคุณ Ting Chu ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ  ทางคณะทำงานจะติดต่อกลับไปนะครับ... Read More

กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1 (18-01-60)

งานประชาสัมพันธ์เชิงรุกครั้งแรกได้ฤกษ์เบิกชัย จัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับโครงการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนชีวิต ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในช่วงเช้านักศึกษาได้ชมนิทรรศการชุดมรดกโลก... Read More

BOOK REVIEW : ดัชแลนด์ แดนมหัศจรรย์

เราเรียนรู้อะไรจากดัตช์แลนด์ สัปดาห์นี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงาน CMU Book Fair (วันนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2560) ที่บริเวณหอสมุดของมหาวิทยาลัย เผื่อใครไม่มีไอเดียว่าจะซื้อหนังสืออะไร แอดมินจะทยอยแนะนำหนังสือที่เชื่อมโยงกับแนวคิดการจัดการเมือง... Read More

กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ครั้งที่ 2 (23-01-60)

บันทึกการเล่าเรื่องต้นไม้/เมือง/ “เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก” งานการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนหมอต้นไม้ นักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเชียงใหม่ จันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 10.50-11.30 น. ณ บ้านร้อยปี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่... Read More

สรุปความคิดเห็นจากที่ประชุม เวทีระดมความคิดเห็น (ครั้งที่ 1- 29 ต.ค. 59) ตอนที่ 2

สรุปความคิดเห็นจากที่ประชุม เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก (ครั้งที่ 1 ) วันที่ 29 ต.ค. 2559 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ข้อสรุปตอนที่ 2) คำถามพื้นฐานว่าด้วยการผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก คำถามที่... Read More

CONTACTS


4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 14: 'ฟื้นม่าน' ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูและฐานรากของการสืบสาน

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 13: คุณค่าที่เกิดจากการผสานผสม

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 12: มรดกจากยุคทองของล้านนา

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 11: เชียงใหม่ 720 ปี

แม่น้ำปิง วิถีและวัฒนธรรมในภาพถ่ายทางอากาศ

ชวนชมนิทรรศการภาพถ่ายทางอากาศ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 10: อ่านประวัติศาสตร์เมืองผ่านสถาปัตยกรรม