NEWS & EVENTS

42nd Session of the World Heritage Committee ประเทศบาเรน 24 มิ.ย.- 4 ก.ค.

ภาพบรรยากาศงาน 42nd Session of the World Heritage Committee จัดที่บาเรน (24 มิ.ย.- 4 ก.ค.) มาฝากครับ งานนี้สำคัญตรงที่ เราในฐานะเมืองที่กำลังยื่นเสนอขอรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จะต้องไปรับฟังการสรุปสถานการณ์ ความเคลื่อนไหว และแนวทางใหม่ๆในการจัดการพื้นที่มรดกโลก... Read More

สรุปข่าว งานแถลงข่าว และระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 (29 ต.ค.59)

งานแถลงข่าว และร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ (เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก) ณ ห้องประชุมใหญ่ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น.- 16.00 น. ที่ผ่าน มีผู้เข้าร่วมงานคับคั่งจนผู้จัดงานหัวใจพองโต... Read More

กิจกรรมแถลงข่าว และระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 (29 ต.ค.59)

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ (เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก) ได้เดินหน้ามาถึงจุดสำคัญ ที่คณะทำงาน เริ่มมองเห็น ‘ร่างความคิด’ ที่ชัดเจนของพื้นที่ ‘มรดก’ ที่จะนำเสนอให้เป็นเขต ‘มรดกโลก’ (Property Area) อันได้แก่ พื้นที่เมืองเก่าชั้นใน... Read More

พระธาตุเข้าเวียง

​การฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมของเชียงใหม่ที่ต้องจารึก ‘งานอัญเชิญพระธาตุเข้าเวียง’) ซึ่งปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์... Read More

CONTACTS


พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า ป่าหลังบ้านที่ได้รับการรับรองคุณค่าจากยูเนสโกมากว่า 40 ปี

ทำความรู้จักผืนป่าที่ผสมผสานระหว่างความหลากหลายของธรรมชาติและวิถีชาติพันธุ์ของคนเชียงใหม่

ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์: การอนุรักษ์ที่ขับเคลื่อนไปพร้อมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์เอลิซาเบธ ไวนซ์ เล่าให้ฟังว่าทำไมการเข้าใจภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์จึงสำคัญต่อการพัฒนาเมือง

ไม่ใช่เพียงโบราณสถาน หากหัวใจของการอนุรักษ์คือพวกเราทุกคน

สรุปการเสวนาพัฒนาการของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและธรรมชาติโดยมีผู้คนเป็นหัวใจสำคัญ โดย Dr.Gamini Wijesuri

ป้อมและประตูเมืองเชียงใหม่: อนุรักษ์เมื่อสายก็ยังดีกว่าไม่เริ่มอนุรักษ์

แม้ประตูเมืองจะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ทำขึ้นใหม่ หากก็จุดประกายกระแสการอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นในเชียงใหม่

โรคการท่องเที่ยวล้นเกิน เมื่อปริมาณไม่ใช่คำตอบของการท่องเที่ยว

พาไปสำรวจนโยบายป้องกันนักท่องเที่ยวล้นเมืองของอัมสเตอร์ดัม

แม่เจ้าทิพเกสร สตรีผู้เปี่ยมด้วยความเด็ดขาดแห่งล้านนา