NEWS & EVENTS

สรุปข่าว งานแถลงข่าว และระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 (29 ต.ค.59)

งานแถลงข่าว และร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ (เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก) ณ ห้องประชุมใหญ่ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น.- 16.00 น. ที่ผ่าน มีผู้เข้าร่วมงานคับคั่งจนผู้จัดงานหัวใจพองโต... Read More

กิจกรรมแถลงข่าว และระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 (29 ต.ค.59)

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ (เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก) ได้เดินหน้ามาถึงจุดสำคัญ ที่คณะทำงาน เริ่มมองเห็น ‘ร่างความคิด’ ที่ชัดเจนของพื้นที่ ‘มรดก’ ที่จะนำเสนอให้เป็นเขต ‘มรดกโลก’ (Property Area) อันได้แก่ พื้นที่เมืองเก่าชั้นใน... Read More

พระธาตุเข้าเวียง

​การฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมของเชียงใหม่ที่ต้องจารึก ‘งานอัญเชิญพระธาตุเข้าเวียง’) ซึ่งปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์... Read More

CONTACTS


เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก

จากฝายหินสู่วัดผาลาด เวทีมรดกโลกสัญจรบนเส้นทางโบราณสู่ดอยสุเทพ

คณะทำงานเชียงใหม่สู่มรดกโลกชวนผู้รู้เดินสำรวจดอยสุเทพ

ไปเยือนมรดกโลกที่ปลายสุดกำแพงเมืองจีน ณ ป้อมปราการเจียยวี่กวน

ป้อมปราการที่เป็นประตูสู่เส้นทางสายไหม มรดกที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์โลก

ขันดอก และตำนานอินทขิล คุณค่าที่อยู่ในความเชื่อและความหอมของดอกไม้

ที่มาของประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล หลักเมืองของเชียงใหม่

ร่วมกันดูแลเมืองกับภาครัฐตั้งแต่ต้นทางด้วยแนวคิดสภาเมือง

ชาญชัย ประสงค์งาม เสนอแนวคิดคณะกรรมการเมือง

ไปดูคนเชียงใหม่เขาแต่งตัวกันอย่างไร

นิทรรศการพลวัตอาภรณ์แห่งนครเชียงใหม่ วันที่ 4-10 พฤษภาคมนี้