OUR PROJECT

พื้นที่มรดกเชียงใหม่ และพื้นที่กันชน ตามเอกสารข้อเสนอขึ้นทะเบียนเชียงใหม่สู่มรดกโลก (ฉบับ เดือนกันยายน 2561)

จากเอกสารข้อเสนอเชียงใหม่มรดกโลก (Chiang Mai's Nomination Dossier) ฉบับกันยายน 2561  ได้เสนอพื้นที่มรดก (Property Zone) และพื้นที่กันชน(Buffer Zone) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ดังนี้    พื้นที่มรดก (Property Zone) 1.พื้นที่มรดกดอยสุเทพ 32.37 ตร.กม. (พิจารณาและสร้างขอบเขตจากขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำที่หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่... Read More

สรุปการดำเนินงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก (2559-2561)

จากการได้รับรองและบรรจุชื่อเมืองเชียงใหม่เข้าสู่ รายนามเตรียมประกาศเป็นมรดกโลก Tentative List ขององค์การ UNESCO ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558  หน่วยงานและองค์ภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันผลักดันเชียงใหม่ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก... Read More

CONTACTS


ฝุ่นลดได้ ถ้ารัฐเอาจริง: สำรวจการแก้ปัญหา PM 2.5 ของมหานครรอบโลก

สำรวจ 8 อาคารที่กำลังจะเป็นมรดกโลกของแฟรงค์ ลอยด์ ไรท์

ปักกิ่งจะเปิดภายในพระราชวังต้องห้ามให้ชมเป็นครั้งแรก

ท่วงทำนองพื้นบ้านที่เป็นมรดกของคนทั้งโลก ตอนที่ 1

บทเรียนจากฮอย อัน เมื่อสถานะมรดกโลกถูกทำให้เป็นตราสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว

ฮอย อัน เมืองท่าโบราณเมืองสำคัญของเวียดนาม กำลังประสบปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกินอย่างขาดไร้ทิศทาง

ความงามของเจดีย์ล้านนา ตอนที่ 2: เจดีย์ทรงปราสาท