OUR PROJECT

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 5: แผนที่วัฒนธรรม

พ.ศ.2559 ภายหลังจากที่คณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลกได้กำหนดพื้นที่ Property Zone สำหรับการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก กระบวนการถัดไปคือการทำ 'แผนที่วัฒนธรรม' หรือ Cultural Map เพื่อกำหนดแหล่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ Cultural... Read More

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 4: ดอยสุเทพและเมืองเชียงใหม่

พ.ศ. 2559 แม้จะมีชื่อเป็นที่รู้จักอย่างไม่เป็นทางการว่า 'คณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก' หากเชียงใหม่ก็ไม่ได้ขับเคลื่อนพื้นที่ทั้งจังหวัดให้เป็นมรดกโลก แต่เป็นเฉพาะพื้นที่ภายในเขตสี่เหลี่ยมเมืองเก่าที่รายรอบด้วยคูเมือง... Read More

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 3: ชุมชนคือหัวใจของการอนุรักษ์

2559-2562 The Heritage's Retrospective ตอนที่ 3: ชุมชนคือหัวใจของการอนุรักษ์ อีกหนึ่งคำถามที่คณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลกได้พบบ่อยก็คือ 'แล้วเราจะทำยังไงให้เมืองของเราได้เป็นมรดกโลก?' ซึ่งคำตอบที่ชัดเจนที่สุดคือ เราจำเป็นต้องทำให้คณะกรรมการจากยูเนสโกเชื่อว่าเชียงใหม่ของเรามี... Read More

4 ปีการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 2: คุณค่าที่คู่ควร

หลังจากตอบคำถามว่าทำไมเชียงใหม่ต้องเป็นมรดกโลกไปแล้ว เรามีโอกาสได้ถามสุวารี วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และหนึ่งในคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก ว่าเชียงใหม่ 'คู่ควร' ต่อการเป็นมรดกโลกอย่างไร “เมืองเชียงใหม่มีคุณค่าหลายด้านมาก... Read More

4 ปีการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 1: ทำไมต้องเป็นมรดกโลก

สำหรับผู้อ่านที่ติดตามเพจ 'มรดกเชียงใหม่' คงทราบดีว่าเขตเมืองเก่าเชียงใหม่และพื้นที่ดอยสุเทพของเรากำลังอยู่ระหว่างกระบวนการการพิจารณาเป็นพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการจากยูเนสโก ซึ่งปี 2562 นี้นับเป็นปีที่... Read More

พื้นที่มรดกเชียงใหม่ และพื้นที่กันชน ตามเอกสารข้อเสนอขึ้นทะเบียนเชียงใหม่สู่มรดกโลก (ฉบับ เดือนกันยายน 2561)

จากเอกสารข้อเสนอเชียงใหม่มรดกโลก (Chiang Mai's Nomination Dossier) ฉบับกันยายน 2561  ได้เสนอพื้นที่มรดก (Property Zone) และพื้นที่กันชน(Buffer Zone) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ดังนี้    พื้นที่มรดก (Property Zone) 1.พื้นที่มรดกดอยสุเทพ 32.37 ตร.กม. (พิจารณาและสร้างขอบเขตจากขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำที่หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่... Read More

CONTACTS


รุกขมรดกของแผ่นดิน: ต้นไม้ในฐานะมรดกของประเทศในเชียงใหม่

สักการะ 9 พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่ ต้อนรับประเพณีปี๋ใหม่เมือง

9 พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่

แคนดิเดทมรดกโลกที่สร้างไม่เสร็จในเลบานอน

ไม่เพียงทำให้คนตายเร็ว มลภาวะทางอากาศยังทำลายมรดกโลก

สวนสาธารณะมรดกโลกแห่งแรกของเอเชีย

ฝุ่นลดได้ ถ้ารัฐเอาจริง: สำรวจการแก้ปัญหา PM 2.5 ของมหานครรอบโลก