OUR PROJECT

4 ปีการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 2: คุณค่าที่คู่ควร

หลังจากตอบคำถามว่าทำไมเชียงใหม่ต้องเป็นมรดกโลกไปแล้ว เรามีโอกาสได้ถามสุวารี วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และหนึ่งในคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก ว่าเชียงใหม่ 'คู่ควร' ต่อการเป็นมรดกโลกอย่างไร “เมืองเชียงใหม่มีคุณค่าหลายด้านมาก... Read More

4 ปีการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 1: ทำไมต้องเป็นมรดกโลก

สำหรับผู้อ่านที่ติดตามเพจ 'มรดกเชียงใหม่' คงทราบดีว่าเขตเมืองเก่าเชียงใหม่และพื้นที่ดอยสุเทพของเรากำลังอยู่ระหว่างกระบวนการการพิจารณาเป็นพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการจากยูเนสโก ซึ่งปี 2562 นี้นับเป็นปีที่... Read More

พื้นที่มรดกเชียงใหม่ และพื้นที่กันชน ตามเอกสารข้อเสนอขึ้นทะเบียนเชียงใหม่สู่มรดกโลก (ฉบับ เดือนกันยายน 2561)

จากเอกสารข้อเสนอเชียงใหม่มรดกโลก (Chiang Mai's Nomination Dossier) ฉบับกันยายน 2561  ได้เสนอพื้นที่มรดก (Property Zone) และพื้นที่กันชน(Buffer Zone) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ดังนี้    พื้นที่มรดก (Property Zone) 1.พื้นที่มรดกดอยสุเทพ 32.37 ตร.กม. (พิจารณาและสร้างขอบเขตจากขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำที่หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่... Read More

สรุปการดำเนินงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก (2559-2561)

จากการได้รับรองและบรรจุชื่อเมืองเชียงใหม่เข้าสู่ รายนามเตรียมประกาศเป็นมรดกโลก Tentative List ขององค์การ UNESCO ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558  หน่วยงานและองค์ภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันผลักดันเชียงใหม่ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก... Read More

CONTACTS


แม่น้ำปิง วิถีและวัฒนธรรมในภาพถ่ายทางอากาศ

ชวนชมนิทรรศการภาพถ่ายทางอากาศ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน

เมืองเชียงใหม่ในมุมมองของหลวงอนุสารสุนทร

ชวนชมนิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกบันทึกเมืองเชียงใหม่เมื่อศตวรรษที่แล้ว

รุกขมรดกของแผ่นดิน: ต้นไม้ในฐานะมรดกของประเทศในเชียงใหม่

สักการะ 9 พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่ ต้อนรับประเพณีปี๋ใหม่เมือง

9 พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่

แคนดิเดทมรดกโลกที่สร้างไม่เสร็จในเลบานอน

ไม่เพียงทำให้คนตายเร็ว มลภาวะทางอากาศยังทำลายมรดกโลก