NEWS & EVENTS

สรุปข่าว งานแถลงข่าว และระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 (29 ต.ค.59)

งานแถลงข่าว และร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ (เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก) ณ ห้องประชุมใหญ่ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น.- 16.00 น. ที่ผ่าน มีผู้เข้าร่วมงานคับคั่งจนผู้จัดงานหัวใจพองโต... Read More

กิจกรรมแถลงข่าว และระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 (29 ต.ค.59)

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ (เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก) ได้เดินหน้ามาถึงจุดสำคัญ ที่คณะทำงาน เริ่มมองเห็น ‘ร่างความคิด’ ที่ชัดเจนของพื้นที่ ‘มรดก’ ที่จะนำเสนอให้เป็นเขต ‘มรดกโลก’ (Property Area) อันได้แก่ พื้นที่เมืองเก่าชั้นใน... Read More

พระธาตุเข้าเวียง

​การฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมของเชียงใหม่ที่ต้องจารึก ‘งานอัญเชิญพระธาตุเข้าเวียง’) ซึ่งปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์... Read More


Add Line ID

ชมโฉมใหม่ของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

เนื้อหาแน่นเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือความทันสมัย

ขนส่งมวลชนกับการแก้ปัญหาฝุ่นละอองในยุโรป

เมื่อการขึ้นรถเมล์ฟรี จะทำให้คุณลดปัญหามลภาวะทางอากาศ

ราชการควรให้เกียรติต่อธรรมชาติ

คำถามถึงความคุ้มค่าของโครงการบ้านพักข้าราชการกับผืนป่าที่เสียไป

Wild Side บทบันทึกถึงธรรมชาติและโครงสร้างอันบิดเบี้ยวของนักจัดการธรรมชาติในประเทศไทย

กระสุนปืนในทุ่งใหญ่นเรศวร อุโมงค์ต้นไม้ในเมืองน่าน และการกินไส้กรอกของคนเมืองที่สะเทือนถึงป่าต้นน้ำ

การชิงเผา แก้ไฟป่าด้วยการเผา และแก้หมอกควันด้วยความหลากหลาย (1)

การแก้ปัญหาไฟป่าก่อนฤดูหมอกควัน และการแก้ปัญหาหมอกควันในฤดูไฟป่า

ที่มาของพิธีบวชต้นไม้ กุศโลบายต้านนายทุนโดยพระนักอนุรักษ์

กุศโลบายในการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยความศักดิ์สิทธิ์